บริษัท เอ.พี. พลาสติก จำกัด - A.P. Plastic CO., LTD.

Your Satisfaction is Our Job

OPP Bag

ถุง OPP หรือถุงแก้วทรงตัดตรง


ขนาดมาตราฐาน

1"x4"              2"x3"             3"x4"            4"x4"                5"x5"                6"x7"
1"x8"              2"x4"             3"x5"            4"x5"                5"x6"                6"x8"
1"x9"              2"x5"             3"x6"            4"x6"                5"x7"                6"x9"
1.5"x4"           2"x6"             3"x7"            4"x7"                5"x8"                6"x10"
1.5"x5"           2"x7"             3"x8"            4"x8"                5"x9"                6"x11"
1.5"x6"           2"x8"             3"x9"            4"x9"                5"x10"              6"x12"
1.5"x7"           2"x9"             3"x10"          4"x10"              5"x12"              6"x13"
1.5"x8"           2"x10"           3"x12"          4"x11"              5.5"x8"
1.5"x9"           2"x12"           3.5"x4"         4"x12"              5.5"x9"
1.5"x10"         2.5"x3"          3.5"x5"         4.5"x5"             5.5"x10"
1.5"x12"         2.5"x4"          3.5"x6"         4.5"x6"             5.5"x11"
                      2.5"x5"          3.5"x7"         4.5"x7"             5.5"x12"
                      2.5"x6"          3.5"x8"         4.5"x8"             5.5"x14"
                      2.5"x7"          3.5"x9"         4.5"x9"             5.5"x16"
                      2.5"x8"          3.5"x10"       4.5"x10"           5.5"x18"
                      2.5"x9"          3.5"x12"       4.5"x11"
                      2.5"x10"                            4.5"x12"
                      2.5"x12"

087-1116234 ศราวุฒิ  id line: limpzaa
081-4959424 ธนพล   id line: apben
Tel:
087-111-6234 , 081-495-9424 , 02-897-7471-2
Line ID:
limpzaa , apben
Fax:
02-897-7473
  Today visitors   96
  Visitors   105,528

Copyright © 2013 - 2020  www.AP-Plastic.com  All rights reserved.